# اتاق_بازرگانی_و_صنایع_و_معادن_تهران

بخش خصوصی پرچم مبارزه با فساد را بالا ببرد، ریشه های فساد در اقتصاد رقابتی می خش

وقتی قبح فساد بریزد راسخ با ارائه این مقدمه، میکروفون را در اختیار دکتر"علینقی مشایخی" قرار داد. دکتر مشایخی سخنان ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 14 بازدید