دیپلماسی سیاسی سریعتر از دیپلماسی اقتصادی جلو می رود

** سوء مدیریت

این فعال بخش خصوصی معتقد است در صورتی که می توانستیم بحران هسته ای را بدرستی مدیریت کنیم بی تردید با تحریم ها مواجه نمی شدیم و نباید اجازه می دادیم پرونده ایران به شورای امنیت برود.

راسخ از دولت خواست تحریم های داخلی را که در کار تولیدکنندگان اختلال ایجاد کرده است بردارد. بسیاری از شاخصهای فضای کسب و کار به تحریم ربطی ندارد و در شرایط تحریم هم می توانستیم آنها را بدرستی مدیریت کنیم.

وی تاکید کرد دولت باید نقش تصدیگری داشته باشد و سه قوه در کنار یکدیگر و تعامل با هم به دنبال آن باشند که در شاخص های اقتصادی ارتقا یابیم. دولت باید نقش سیاستگذار داشته باشد.

راسخ کند بودن تحولات اقتصادی را در کشور خاطرنشان کرد و افزود: به طور مثال بخشنامه مالیاتی صادرکنندگان در نخستین جلسه دولت یازدهم قرار بود، لغو شود اما این موضوع پنج ماه طول کشید .

این فعال بخش خصوصی خواهان آن شد که در بخش روابط بین الملل شرایطی فراهم شود که در صورت اعزام هیاتهای دولتی، بخش خصوصی هم بتواند هیاتهایی را به دیگر کشورها برای توسعه روابط اقتصادی اعزام کنند.

راسخ تاکید کرد در بخش اقتصادی باید فعالتر شویم. بخشنامه های مانع را رفع و شرایط را بهبود دهیم .بسیاری از واحدهای ما دچار مشکل هستند. مشکلات صنایع بزرگ نظیر خودروسازی و صنایع کوچک که اشتغال بالایی دارند ، در بیکاری اثر می گذارد. دولت می تواند با ارایه تسهیلات آنها را نجات دهد.

/ 0 نظر / 11 بازدید