اصلاحات جدید در آیین‌نامه ضوابط حمایت از تشکل‌ها

ابوالحسن خلیلی فقدان تعریف مشخصی از تشکل در آیین‌نامه را یک نقطه ضعف خواند و تاکید کرد نحوه کمک به تشکل‌های ملی و استانی نباید یکسان باشد و باید تفاوت‌هایی در این زمینه قائل شد. این عضو کمیسیون افزود: «در بخش آموزش در آیین‌نامه آورده شده که 70 درصد هزینه برگزاری دوره‌های آموزشی پرداخت خواهد شد. با توجه به این که قید 70 درصد می‌تواند زمینه انجام برخی اقدامات نادرست برای گرفتن 100 درصد در قالب همان 70 درصد باشد بهتر است اتاق از همین ابتدا 100 درصد هزینه دوره‌های آموزشی را تقبل کند.»
دبیر انجمن صادرکنندگان معدنی- صنعتی اما نظری کاملا متفاوت با ساختار آیین‌نامه و اختصاص درصدهایی از هزینه‌های انجام شده در تشکل‌ها توسط اتاق تهران داشت. رحمان پورقربان گفت: «اتاق نمی‌تواند این همه وقت صرف بررسی درخواست‌های متعدد تشکل‌های متعدد بکند که بتواند به طور دقیق تمامی این حوزه‌ها و پروژه‌ها را مدنظر قرار دهد و تایید و تصویب کند.» پورقربان با ارائه پیشنهادی جدید خواستار این شد که کمیسیون اموراجتماعی و تشکل‌ها براساس شناختی که از هر تشکل دارد و میزان وسعت و اموری که این تشکل برعهده دارد مبلغی را به آن اختصاص دهد و این مبلغ را به صورت هر سه ماه یکبار به تشکل پرداخت کند. پورقربان افزود: «در برابر اتاق از تشکل لیست هزینه می‌خواهد و تشکل باید به طور شفاف هزینه‌کرد مبلغ را به اتاق تحویل دهد و تاییدیه بگیرد تا بتواند پرداخت بعدی اتاق را بگیرد.»

حمیدرضا صالحی با اشاره به ضعف‌هایی که در بدنه تشکل‌ها وجود دارد با روش رحمان پورقربان که به عنوان روش جایگزین و دوم در آیین‌نامه اصلاحی آورده شده بیان کرد که اعتقادی به اجرای این روش ندارد. صالحی تاکید داشت که تشکل‌ها باید مراحلی اولیه را طی کنند تا استحقاق دریافت کمک برای توانمندسازی و توسعه بیشتر را داشته باشند.

محمدمهدی راسخ در پاسخ اشاره کرد که هنوز تعریف جامع و کاملی از تشکل در کشور ما ارائه نشده است. راسخ گفت: « در مورد پرداخت 100درصد هزینه دوره‌های آموزشی ما هم محدودیت‌های اتاق تهران را در نظر گرفتیم و هم این که سعی داریم رابطه ما با تشکل‌ها بر پایه اعتماد باشد لذا شأن تشکل‌ها را بالاتر از این می‌دانیم که در آن عددسازی صورت بگیرد.» راسخ اعلام کرد که کمک‌هزینه بخش آموزش پیش از این 50 درصد هزینه برگزاری یک دوره آموزشی بوده که در آیین‌نامه جدید به 70 درصد افزایش یافته است. به گفته راسخ سقف کمک اتاق به برگزاری تنها دو دوره در سال برداشته شده و هم‌چنین سقف کمک از سه میلیون تومان به 12 میلیون تومان افزایش یافته است. راسخ افزود: «هم‌چنین در بحث امور پژوهشی نیز افزایش 50 به 70 درصدی کمک‌هزینه را داشته‌ایم و سقف هزینه نیز به 60 میلیون تومان رسیده است.» او توضیح داد که با این کمک هزینه می‌توان یک یا چند پژوهش انجام داد و موضوعاتی که استفاده عام داشته باشد و برای کلیت جامعه اقتصادی قابل استفاده باشد نیز هزینه‌اش به طور کامل توسط اتاق پرداخت خواهد شد.

سیدمحمدرضا مرتضوی دبیرکل خانه معدن نیز با استقبال از افزایش این کمک پیشنهاد داد برای این که اتاق تهران دچار محدودیت مالی نشوند و بحث عدم‌اعتماد و عددسازی نیز مطرح نشود اتاق با همان سقف 12 میلیون تومان سهم 70 درصدی را به 100 درصد افزایش دهد. محمدمهدی راسخ نیز در پاسخ به این پیشنهاد گفت: «این بحث در هیات رئیسه اتاق تهران نیز مطرح شد اما هیات رئیسه اعتقاد دارد که تشکل خودش نیز باید در این امور مشارکت داشته باشد و این سهمیه‌بندی برای توانمندسازی خود تشکل نیز مفید خواهد بود.» این گفته رئیس کمیسیون با تایید و موافقت داریوش مهاجر نماینده کنفدراسیون صنعت ایران مواجه شد.

رئیس کمیسیون امور اجتماعی و تشکل‌ها با اشاره به افزایش کمک اتاق به تشکل‌ها در زمینه انتشار آمار و اطلاعات، یکی از درخواست‌های عمده تشکل‌ها را کمک بیشتر اتاق تهران برای برگزاری همایش‌ها عنوان کرد و گفت: «رقم کمک اتاق برای برگزاری همایش به 30 میلیون تومان افزایش یافته است. هم‌چنین تشکل‌ها می‌توانند برای برگزاری همایش‌ها و مجامع عمومی خود از سالن کنفرانس اتاق تهران دوبار در سال استفاده کنند که هزینه برگزاری این نشست‌ها را نیز اتاق تهران متقبل خواهد شد.» محمدمهدی راسخ هم‌چنین اعلام کرد اتاق برای انتشار دایرکتوری 70 درصد هزینه آن را به تشکل‌ها کمک خواهد کرد. او هم‌چنین به بندهایی در مورد حضور تشکل‌ها در هیات‌های خارجی اتاق تهران و سیمنارها و نمایشگاه‌های بین‌المللی اشاره کرد و گفت: «در این بخش که به تازگی به آیین‌نامه افزوده شده کمک‌هزینه‌ای برای حضور دو نفر از هر تشکل در هیات‌های اعزامی اتاق پرداخت خواهد شد. برای حضور تشکل‌ها در سمینارها و نمایشگاه‌های بین‌المللی نیز این اتفاق خواهد افتاد.» به گفته راسخ حمایت از تشکل‌ها و پرداخت کمک‌هزینه منوط به انجام کارشناسی و تایید درخواست تشکل‌ها در کمیسیون امور اجتماعی و تشکل‌ها و تصویب نهایی در هیات رئیسه اتاق خواهد بود.

در ادامه نشست علی نقیب با اشاره به وضعیت دشوار اجاره یا خرید دفتر برای استقرار یک تشکل از کمیسیون خواست تا در مورد این مساله نیز از تشکل‌ها حمایت شود و کمک‌هزینه یا وامی جهت رهن یا خرید ساختمان در اختیار تشکل‌ها قرار بگیرد. مجیدرضا حریری دیگر عضو کمیسیون با تایید این پیشنهاد و با افزودن این که بار مالی این کمک بالا خواهد بود گفت: «بهتر است اتاق به فکر تهیه یک ساختمان با چند اتاق کنفرانس و سالن باشد تا همه تشکل‌ها از آن استفاده کنند.» محمدمهدی راسخ نیز با اشاره به این که اتاق تهران پیش از این هم در نظر داشته که ساختمانی برای استقرار تشکل‌ها تهیه کند اعلام کرد این پیشنهاد را مورد بررسی قرار خواهد داد.

احمد امیراحمدی با تقدیر از اتاق تهران برای کمک به تشکل‌ها تاکید کرد که نباید به تشکل‌ها بدبین باشیم و در مقطع کنونی باید به آنها کمک کنیم تا بتوانند نیرومند شده و روی پای خودشان بایستند. مسعود دانشمند اما در مورد کمک به تشکل‌ها تاکید کرد که باید جانب احتیاط رعایت شود. او گفت: «کمک کردن به تشکل‌ها پسندیده است و باید در قالب حمایت قانونی و حمایت مالی صورت بگیرد اما نباید این‌گونه باشد که تشکل‌ها همیشه با چوب زیر بغل راه بروند.» دانشمند هشدار داد که اگر کمک‌ها حال دائمی به خود بگیرد دیگر تبدیل به وظیفه شد و نمی‌توان آن را تغییر داد یا تعدیل کرد. او تاکید کرد که باید این کمک‌ها راهی برای توانمندسازی و خودکفایی تشکل‌ها باشد.
محمدمهدی راسخ در پایان این نشست با جمع‌آوری مجدد پیشنهادات و نظرات اعلام کرد که این نظرات برای قرار گرفتن در اصلاحیه آیین‌نامه مورد بررسی قرار خواهد گرفت. کمیسیون امور اجتماعی و تشکل‌های اتاق تهران در نظر دارد آیین‌نامه ضوابط کمک به تشکل‌ها را که دو سال پیش تصویب شده ااصلاح و به تصویب مجدد برساند.

/ 0 نظر / 21 بازدید