هفدهمین نشست کمیسیون تشکل ها برگزار شد

"محمد حسین برخوردار"عضوهیات رییسه اتاق تهران که در این نشست حضور یافته بود، اگر برای کشور یک برنامه منسجم ملی تعریف شود و سهم شهرداری ها نیز درآن مشخص باشد، بودجه شهرداری ها به موقع پرداخت می شود و آنها دیگر مجبور به هر فروشی نمی شوند. در این صورت دیگر بحث انتقال پایتخت نیز مطرح نمی شود.
"احمد امیراحمدی" دیگر عضو کمیسیون تشکل ها نیز با بیان اینکه تهران دیگر ظرفیت گسترش ندارد، افزود:« چاره این است که شهرها در بعد کشاورزی و صنعت تقویت شوند تا از گسترش شهر های بزرگ جلوگیری شود.» آنچه رییس کمیسیون تشکل ها به آن اشاره کرد، به طرح انتقال پایتخت مربوط است که در سوم دی ماه سال گذشته به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و رسیدگی به جزییات آن ازابتدای سال ۹۳ و بعد از تعطیلات نوروزی در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است. در صورت تصویب نهایی این طرح و تایید آن در شورای نگهبان، شورایی برای بررسی کارشناسی و مطالعه درباره تراکم‌زدایی و ساماندهی شهر تهران و انتقال پایتخت سیاسی و اداری کشور به محل دیگری تشکیل می‌شود که ریاست آن شورا بر عهده رییس جمهوری یا معاون اول وی خواهد بود. این شورا دو سال فرصت دارد تا مطالعات کارشناسی را درباره هزینه و فایده انتقال پایتخت سیاسی واداری کشور انجام دهد. از طرفی، یک روز پس از تصویب کلیات آن، رییس جمهوری، عباس آخوندی وزیر محترم راه و شهرسازی را در دولت مامور بررسی موضوع کرد.

اما پرونده انتقال پایتخت با همین سخنان درکمیسیون تشکل ها بسته شد و رییس این کمیسیون در مورد دستوراین نشست توضیحاتی را ارائه کرد:«درجلسه گذشته از میان24 بند سیاست های اقتصاد مقاومتی، تعدادی از بندها را که با اهداف این کمیسیون سنخیت بیشتری داشت برای بحث و بررسی برگزیدیم.» راسخ متنی پیشنهادی از برنامه ها و راهکارهای اجرایی برای این بندها تهیه کرده بود و از اعضا خواست تا چنانچه موارد جدیدی در نظر دارند، پیشنهاد کنند و همچنین به اصلاح این متن نیز کمک کنند. این سرانجام با بحث و تبادل نظر اعضا این متن پیشنهادی به جمع بندی رسید تا برای اقدامات بعدی در اختیار رییس اتاق تهران قرار گیرد. جزییات این متن پیشنهادی به شرح زیر است:

بند 1:
تأمین شرایط و فعال سازی کلیه امکانات و منابع مالی و سرمایه های انسانی و علمی
کشور به منظور توسعه کارآفرینی و به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعالیت های اقتصادی با تسهیل و تشویق همکاری های جمعی و تأکید بر ارتقای درآمد و نقش طبقات کم درآمد و متوسط

برنامه پیشنهادی :
1- برنامه ریزی جهت توسعه وجذب نیروی انسانی بعنوان مهمترین سرمایه اجتماعی کشوربا تأکید بر نیروهای علمی و متخصصین
2- توجه جدی به موضوع کارآفرینی و رشد توسعه کارآفرینی در کشور
3- برنامه ریزی جهت استفاده از ظرفیت های مختلف جامعه

اقدامات اجرایی :
1-توسعه برنامه های آموزشی متناسب با نیازهای واقعی کشور
2- فراهم نمودن امکانات و تسهیلات لازم برای متخصصین و اندیشمندان کشور
3- ایجاد فرهنگ کارآفرینی و حمایت جدی از کارآفرینان
4- توجه جدی به سازمان های مردم نهاد ( تشکل ها ) جهت برخورداری از نظرات آنان و جلب مشارکت اعضای آنها
5- تشویق مردم به سرمایه گذاری در طرحها و پروژه های اقتصادی، آموزشی ، فرهنگی کشور

بند 4:
استفاده از ظرفیت اجرای هدفمند سازی یارانه ها در جهت افزایش تولید ، اشتغال و
بهره وری ، کاهش شدت انرژی و ارتقای شاخص های عدالت اجتماعی

برنامه های پیشنهادی :
1- برنامه ریزی جهت توسعه بهداشت و درمان مردم از طریق ایجاد نظام
سلامت همگانی
2- برنامه ریزی جهت توسعه آموزش و ایجاد امکانات آموزشی برای تمامی آحاد ملت

اقدامات اجرایی :
1- اختصاص سهمی تأثیرگذار از درآمد حاصل از افزایش قیمت های حامل انرژی به تغذیه، بهداشت و درمان به نحوی که رابطه مالی بین بیماربا پزشک و مراکز درمانی کاملاً قطع گردد
2- ایجاد امکانات آموزشی متناسب در تمامی روستاها و شهرهای کشور در حد استانداردهای ملی
3- اختصاص بخشی از درآمد حاصل از افزایش قیمت حامل های انرژی برای آموزش افراد محروم جامعه
4- اختصاص بخشی از درآمد حاصل از افزایش قیمت حامل های انرژی برای بورسیه نمودن نیروی انسانی مستعد کشور
5- اختصاص بخشی از درآمد حاصل از افزایش قیمت حامل های انرژی برای حفظ محیط زیست

بند 5:
سهم بری عادلانه عوامل در زنجیره تولید تا مصرف متناسب با نقش آنها در ایجاد ارزش ، بویژه با افزایش سهم سرمایه انسانی از طریق ارتقای آموزش ، مهارت ، خلاقیت ، کارآفرینی و تجربه

برنامه های پیشنهادی :
1- برنامه ریزی توسعه نظام بهره وری درکشور
2- برنامه ریزی جهت بهره گیری بهینه از نیروی انسانی متخصص در فعالیت های اقتصادی
3- برنامه ریزی توسعه نظام آموزش ، مهارت ، خلاقیت و کارآفرینی در کشور
4- اصلاح ساختار اداری و اقتصادی کشور در راستای بهبود فضای کسب و کار

اقدامات اجرایی:
1- افزایش سهم بهره وری در رشد اقتصادی کشور
2- فراهم نمودن امکانات مورد نیازمتخصصین جهت حضور در فعالیت های اقتصادی ،مانند فراهم نمودن تسهیلات مالی – ارجحیت در واگذاری های واحدهای دولتی و .....
3- توسعه نظام حرفه و فن ( مهارت ) حسب نیازهای واقعی
4- حمایت جدی از کارآفرینان کشور
5- حمایت از حقوق مصرف کننده
6- حمایت از حقوق انسانی جامعه

بند 19:
شفاف سازی اقتصاد و سالم سازی آن و جلوگیری از اقدامات ، فعالیت ها و زمینه های فسادزا در حوزه های پولی ، تجاری، ارزی ، .....

برنامه پیشنهادی :
1- ایجاد فضای رقابتی در اقتصاد کشور
2- کوچک شدن دولت ، چابکسازی دولت و حذف امور تصدی گری دولت
3- شفاف سازی جریان اطلاعات اقتصادی

اقدامات اجرایی :
1- جلوگیری از ایجاد هرگونه انحصار و رانت در بخش های مختلف اقتصادی کشور
2- از بین بردن هرگونه تبعیض در بخش های مختلف اقتصادی کشور
3- اطلاع رسانی کامل و جامع اطلاعات اقتصادی
4- حذف تمام مجوزهای اقتصادی به استثناء مجوزهای مربوط به محیط زیست
5- اصلاح و تثبیت قوانین و مقررات اقتصادی ، زیست محیطی و حذف قوانین مزاحم و متناقض
6- اجرای کامل و صحیح سیاست های کلی اصل 44 و اجرای قانون خصوصی سازی و برخورد قاطع با متخلفین
7- آزادسازی مطبوعات و رسانه ها و حذف سانسور
8- ایجاد سازمان مستقل مبارزه با فساد اداری و اقتصادی
9- جلوگیری از وجود نرخ چندگانه در نظام ارزی و ....
10- برخورد قضایی قاطع ، متناسب و عادلانه با متخلفین
11- برخورد قانونی با مسئولینی که از اجرای قانون استنکاف و یا در جهت منافع خود یا سازمان مربوطه به رأی خود عمل می نمایند

/ 0 نظر / 10 بازدید