اقتصاد راسخ

» جمعه ۱٤ شهریور ،۱۳٩۳ :: بیست‌وچهارمین نشست کمیسیون امور اجتماعی و تشکل‌های اتاق تهران برگزار شد
» یکشنبه ۱٢ امرداد ،۱۳٩۳ :: بررسی راهکارهای ترویج مسئولیت اجتماعی و تشویق بنگاه‌ها
» پنجشنبه ٥ تیر ،۱۳٩۳ :: تصویب متن نهایی خواسته ها و انتظارات تشکل‌های بخش خصوصی از دولت یازدهم
» چهارشنبه ٧ خرداد ،۱۳٩۳ :: هفدهمین نشست کمیسیون تشکل ها برگزار شد
» سه‌شنبه ٦ اسفند ،۱۳٩٢ :: نشست مشترک برای اصلاح ضوابط حمایت اتاق تهران از تشکل‌ها
» چهارشنبه ٢ بهمن ،۱۳٩٢ :: درخواست تشکل‌ها برای حمایت بیشتر
» سه‌شنبه ۳ دی ،۱۳٩٢ :: اتاق تهران:
» دوشنبه ٤ آذر ،۱۳٩٢ :: تدوین پیش‌نویس انتظارات دولت از بخش خصوصی
» شنبه ٢٥ آبان ،۱۳٩٢ :: محمد مهدی راسخ
» چهارشنبه ٢٢ آبان ،۱۳٩٢ :: محمد مهدی راسخ
» چهارشنبه ٢٢ آبان ،۱۳٩٢ :: محمد مهدی راسخ جنبش ضد تحریم را راه انداخت